inženiring, strojegradnja, storitve Ljubljanska cesta 36a
8000 Novo mesto, Slovenija

T: +386(0)7 33 22 316
E: tajnistvo@kovinar-nm.si
Ljubljanska cesta 36a
8000 Novo mesto, Slovenija

T: +386(0)7 33 23 836
E: info@zeleznina-nm.si
Ljubljanska cesta 36a
8000 Novo mesto, Slovenija

T: +386(0)59 079 865
G: +386(0)51 398 617
E: info@inoxbar.si
kovinar