• Izdelava študij in idejnih rešitev »layoutov« in izvedbenih projektov
  • Inženiring in vodenje projektov 
  • Izvajanje nadzora nad projektom
  • Projektiranje, konstruiranje specialnih naprav za transport in manipulacijo
  • Razvoj, projektiranje, konstruiranje drugih naprav
  • Avtomatizacija posameznih naprav in sistemov
  • Zagon in testiranje sistema ter usposablanje uporabnikov